Pacjent

Zdjęcia przed i po zabiegach

Pacjent przed zabiegiem

Pacjent po zabiegu

Pacjent

Zdjęcia przed i po zabiegach

Przed zabiegiem

Po zabiegu

Pacjent

Zdjęcia przed i w trakcie leczenia lipodemy

Pacjent przed zabiegiem

Pacjent po zabiegu

Pisali o nas

Pisali o nas